Zakelijk

Initiatieven

Het Lustrum is natuurlijk meer dan alleen een grandioos feest en biedt ook een veel breder kader. Onze visie voor dit lustrumjaar hebben wij in drie pijlers opgesplitst die hieronder uitgewerkt staan.

De stad

Door alle commotie van afgelopen jaren beseffen we ons meer dan ooit hoe belangrijk de stad voor onze vereniging is. Een van de hoofddoelen van ons Lustrum is daarom om de banden tussen studenten en de inwoners van de stad Groningen te versterken. Wij organiseren verschillende evenementen tijdens de reeds bekende Stadjersweek, waarbij de Stadjers en de leden van Vindicat samen zullen komen. Deze evenementen lopen uiteen van een sportdag voor kinderen tot een diner voor ouderen en als hoogtepunt hopen wij een grachtenconcert te organiseren bij de Zuiderhaven. Met de gedachte dat muziek verbindt hopen wij de belangrijke band met de stad te versterken.

Ondernemerschap

Groningen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de grootste startup-cities van Nederland. Dit is bij onze vereniging niet onopgemerkt gebleven. Steeds meer leden willen zich naast hun studie op andere vlakken ontplooien. Daarom zetten steeds meer studenten hun eigen onderneming op. Vindicat wil haar leden hierin zoveel mogelijk bijstaan. Tijdens het Lustrum zal ondernemerschap één van de grote pijlers zijn.  Vindicat zal een faciliterende rol spelen en de leden helpen bij hun eerste stappen in de ondernemerswereld. Daar zullen de reünisten en de stad Groningen ook zoveel mogelijk bij betrokken worden.

Cultuurverandering

Afgelopen anderhalf jaar hebben wij met een kritische blik gekeken naar het verleden en naar de huidige cultuur die zich in de loop der jaren op onze vereniging heeft ontwikkeld. In deze evaluatieperiode zijn wij ons ervan bewust geworden dat naast de mooie tradities die Vindicat rijk is ook een aantal aspecten niet meer van deze tijd is. Als vereniging zijn wij een traject ingegaan om ons te verbeteren, met als doel dat alle leden trots kunnen zijn op hun lidmaatschap. Het Lustrum biedt een ideaal platform om dit traject voort te zetten, aangezien alle leden nog actiever betrokken zijn bij de vereniging dan in andere jaren. Wij hopen dit jaar gezamenlijk een mooie stap te zetten in het realiseren van de cultuurverandering.

Duurzaamheid – Het Lustrum bos

Afgelopen maanden hebben zich 1700 leden van Vindicat ingeschreven voor één van de SpaarMaarPlan-pakketten voor het Lustrum. Hierdoor komt voor hen de financiële druk dit jaar op een lager pitje te staan. Onze leden sparen via hun BEER voor het 41ste Lustrum.  Per pakket doneren wij €1,- aan een mooi project waar wijsamen met het bedrijf Corekees van oud-Vindicater Nick van Heesewijk, aan hebben gewerkt.

Corekees houdt zich bezig met het compenseren van de CO2 uitstoot van bedrijven en particulieren. Dit doen zij door middel van het planten van Pongamiabomen. Zij berekenen hoeveel uitstoot een bedrijf jaarlijks genereerd en brengen vervolgens in kaart hoeveel bomen nodig zijn om dit te compenseren. Met een kleine investering is het dus mogelijk om CO2-neutraal te worden.

In het jaar 2020 is dit niet meer weg te denken uit het dagelijks leven; alles en iedereen is constant bezig met duurzaamheid. Dit wordt meegenomen in elke beslissing die wij nemen omtrent het Lustrum.

Het 41ste lustrumbos zal binnenkort geplant worden in Paraguay. Op onze website en Instagram ishet mogelijk om de voortgang van ons bos te volgen. De oogstopbrengsten van de bomen worden geherinvesteerd in nieuwe bomen: ons doel is om Vindicat in 2050 CO2 neutraal te krijgen middels de bijdrage van alle SpaarMaarPlan-pakketten van het 41ste Lustrum!

In de pers

Hier komt een ondertitel over al het nieuws omtrent het Lustrum

Alles bekijken